BİLİMİN İZİNDEN

 • 1976-1980
  Rouen'de ilk yıllar...
  Prof. Dr. Cafer Özkul, Besançon’da 8 ay dil eğitimi gördükten sonra, Yüksek Mühendislik okulları hazırlık sınıfına kayıt oldu. Burada iki sene yüksek matematik ve fizik okudu. Akabinde, Paris'te yüksek mühendislik tahsilini tamamlayıp, 1976 Haziran döneminde Elektrik Yüksek Mühendisi oldu. 1976-1977 akademik yılında, bilimsel araştırmaya yönelik tezli master eğitimi yapmak üzere Rouen Üniversitesine kabul edilen Özkul, 1980 yılında Fizik-Optik doktora tezini savundu.
 • 1980-1991
  Fransa'da Doçentlik
  1980-1987 döneminde aynı üniversitede 7 sene sözleşmeli doçent olarak çalıştı. Özkul bu yıllarda Kasım 1982- Şubat 1983 tarihleri arasında ise Burdur’da askerlik görevini tamamladı. Nisan 1983 ise ITU mezunu elektrik mühendisi, hayat arkadaşı Çağlayan Nehir ile evlendi. 1988’de Fransa’da üniversitelerinde yabancılara aslî kadro hakkı sağlayan kanun çıkınca doçentliğe başvuran Özkul’un doçentliği daha önceki dönemlerde çok sayıda yayın yapmış ve dosyasının güçlü olması sayesinde hızlıca kabul edildi. Sonrasında ise Rouen Üniversitesine kadrolu (tenured) doçent olarak atandı. Doçent olduktan sonra Fransa Telekomünikasyon Araştırma Merkezi’yle ortaklaşa çalıştı ve bu işbirliğinin verimli sonuçları sayesinde laboratuvar kurarak kendi ekibini tamamladı.
 • 1991-1999
  Optik ve Optoelektronik Laboratuvarın Kuruluşu
  1991 yılında ise kadrolu (tenured) profesör oldu. 1997’de birinci sınıf profesörlüğe yükseltildi. Prof. Dr. Cafer Özkul’un doktora tezi “Yüksek sıcak dereceli ve büyük hızlı alev içinde cam elyafının endüstriyel imalatı: bu yöntemin holografi yoluyla görüntüleme ve incelenmesi” konusu üzerineydi. Doktora tezinden hemen sonraki bilimsel araştırma faaliyetleri holografinin endüstriyel uygulamaları, genel olarak akışkanların görüntülenmesi ve optik ölçme sistemleri odaklı oldu. Daha sonraki çalışmaları optik bilgi iletişimde dinamik adresleme ve fiber optikli lazer sistemleri geliştirmeye yönelikti. Prof. Dr. Cafer Özkul bu konularda 60’ın üzerinde uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış atıflı makalesi, uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak birçok sunumu ve 70’e yakın kongre kitaplarında yayınlanmış bildirisi bulunmaktadır. Kendi araştırma faaliyetleri yanında, çeşitli endüstriyel firmalar ve ayrıca Ar-Ge kurumları ile proje ortaklığı ve danışmanlık yapan Prof. Dr. Cafer Özkul, aldığı destekler sayesinde Rouen Üniversitesi CORIA araştırma merkezi içerisinde Optik ve Optoelektronik laboratuvarını kurdu ve 10 seneden fazla bu laboratuvarın kurucu yöneticiliğini yaptı. Ayrıca, bu dönemde iki de master programı açtı. Sondasında yüksek öğrenim ve Ar-Ge faaliyetleri dışında, kademeli olarak üniversite üst yönetiminin çeşitli mevkilerinde hizmet verdi. 1996‘de Rouen Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı, 1997-1999 arasında Fen Fakültesi Dekanlığı görevlerini ifa etti.
 • 1999-2002
  Bilim Senatosu Başkanlığı
  1999-2002 yılları arasında “Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı” olan Prof. Dr. Cafer Özkul, bu sıfatla Bilim Senatosu Başkanlığını üstlendi. 2003- 2007 yılları arasında ise ikinci kez Rouen Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005 yılında ordinaryüs profesör (exceptional class prof.) ünvanını aldı. Prof. Dr. Cafer Özkul, 11 Haziran 2007 tarihinde Rouen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi. 5 yıl süren ilk dönem rektörlüğünden sonra, 5 Haziran 2012’de ikinci dönem rektörlük seçimlerini kazandı. Halen 4 yıl sürecek olan ikinci dönem rektörlük gôrevini ifa etmektedir.
 • 2005
  Ordinaryüs Profesör Ünvanı
  Prof. Dr. Cafer Özkul, 2005 yılında ordinaryüs profesör (exceptional class prof.) ünvanını aldı.

Tarihçe

 • Tarih 1980

  Doçent

  Prof. Dr. Cafer Özkul 1976-1977 akademik yılında, bilimsel araştırmaya yönelik tezli master eğitimi yapmak üzere Rouen Üniversitesine kabul edildi ve 1980 yılında Fizik-Optik doktora tezini savundu. Sonrasında ise 1980-1987 döneminde aynı üniversitede 7 sene sözleşmeli doçent olarak çalıştı.

 • Tarih 1991

  Profesör

  1991 yılında ise kadrolu (tenured) profesör olan Prof. Dr. Cafer Özkul, 1997’de birinci sınıf profesörlüğe yükseltildi. Prof. Dr. Cafer Özkul’un doktora tezi “Yüksek sıcak dereceli ve büyük hızlı alev içinde cam elyafının endüstriyel imalatı: bu yöntemin holografi yoluyla görüntüleme ve incelenmesi” konusu üzerineydi.

 • Tarih 2005

  Ordinaryus

  Prof. Dr. Cafer Özkul, 2005 yılında ordinaryüs profesör (exceptional class prof.) ünvanını aldı.

Akademik Hayatından Videolar


Filter by type:

Sort by year:

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 2004

1- M. MALEK, D. ALLANO, S. COETMELLEC, C. OZKUL,

D. LEBRUN Digital in-line holography for three-dimensional-two components particle tracking velocimetry, Meas. Sci. And Tech, vol 15, 699-705 (2004)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 2003

2- B. ORTAC, A. HHIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, C. ÖZKUL and F. SANCHEZ,

90 fs stretched-pulse Ytterbium-doped double-clad fiber laser», Optics Letters, vol. 28, N°15, pages 1305-1307 (2003).

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 2002

3- S. COËTMELLEC, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Characterization of diffraction patterns directly from in-line holograms with the Fractional Fourier Transform, App. Optics, Vol. 41, n°2, 312-319, (2002)

4- A. HIDEUR, T. CHARTIER, C. ÖZKUL, M. BRUNEL, F. SANCHEZ

Experimental study of pulse compression in a side-pumped Yb-doped double-clad mode-locked fiber laser, Applied Physics B, Vol. 74, No. 2, 121-124 (2002)

5- S. COETMELLEC, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Application of the two-dimensional fractional-orders Fourier transformation to particle field digital holography, J. Opt. Soc. Am. A 19 (8) (2002)

6- M. BRUNEL, B. ORTAC, S. COËTMELLEC, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Optical limiting by digital restoration of defocused images, Opt. Comm. Vol. 208, 25-29 (2002)

7- M. SALHI, A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, G. MARTEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Evidence of Brillouin Scattering in a Yb-doped double-clad fiber laser, Opt. Lett. 27, 1294-1296 (2002)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 2001

8- S. COËTMELLEC, C. BURAGA-LEFEBVRE, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Application of in-line Digital Holography to multiple plane velocimetry, Meas. Sci. Technol. 12 , 1392-1397, (2001)

9- S. COETMELLEC, M. BRUNEL, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Characterization of chirped pulses with the fractional order Fourier transformation, J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 18, n° 11, 2754-2759, (2001)

10- A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, M. SALHI, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Mode-lock, Q-switch and CW operation of an Yb-doped double clad fiber ring laser, Optics Communications, 198, 141-146 (2001)

11- A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, S. LOUIS, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Generation of high energy femtosecond pulses from a side-pumped Yb-doped double-clad fiber laser, Applied Physics Letters, Vol. 79, No. 21, 3389-3391 (2001)

12- T. CHARTIER, A. HIDEUR, C. ÖZKUL (?), F. SANCHEZ, G.STEPHAN

Measurement of the elliptical birefringence of single-mode optical fibers, Appl. Opt., vol 40, n°30, 5343-5353 (2001)

13- A. HIDEUR, T. CHARTIER, C. ÖZKUL , F. SANCHEZ

All-fiber tunable ytterbium-doped double-clad fiber ring laser, Opt. Letters, vol. 26 (14), 1054-1056 (2001)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 2000

14- C. BURAGA, S. COËTMELLEC, D. LEBRUN, S. BELAÏD, C. ÖZKUL

Application of wavelet transform to hologram analysis : three-dimensional location of particles, Optics and Lasers in Engineering, vol 33(6), 409-421 (2000)

15- A. HIDEUR, T. CHARTIER, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Dynamics and stabilization of a high power side-pumped Yb-doped double-clad fiber laser, Opt. Comm. 186, 311-317 (2000)

16- G. MARTEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Experimental and theoretical evidence of pump-saturation effects in low power end-pumped Nd-YVO4 microchip laser, Opt. Comm. 185, 419-430 (2000)

17- G. MARTEL, A. HIDEUR, C. LEFEBVRE, C. ÖZKUL, M. HADJ-ALI, J.M. KOEBBEL

Stationary and transient analysis of photoconductivity and photorefractivity in CdZnTe : Ge, Applied Physics B 70, 77-84 (2000)

18- V. DUPRAY, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, N. WOLFFER

Influence of nonlinearities on two-wave mixing in photorefractive InP:Fe crystals with moving grating, J. Opt. Soc. Am. B 17, 407-411 (2000)

19- M. BRUNEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Nonlinear optical devices for oxygen concentration measurements, Sensors et Actuators B 62, 238-243 (2000)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1999

20- M. BRUNEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

ADynamics of a laser with a reverse saturable absorber, Appl. Phys. B (Laser and Optics) 68, 39-44 (1999)

21- M. BRUNEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Coherently driven resonant dense medium in a ring cavity, J. Opt. Soc. Am. B 16 (11), 1886-1893 (1999)

22- V. DUPRAY, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, N. WOLFFER

Polarization-independent double phase conjugate mirror, Optics Communications 163, 223-229 (1999)

23 - D. LEBRUN, S. BELAÏD, C. OZKUL

Hologram reconstruction by use of optical wavelet transform, Applied Optics, 38(17), 3170-3734 (1999)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1998

24 - M. BRUNEL, C. ÖZKUL, K. AÏT-AMEUR, F. SANCHEZ

Limiting effects in absorptive bistability, Optics Communications 153, 99-105 (1998)

25 - F. SANCHEZ, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, K. AÏT-AMEUR

Optimum signal profile in longitudinally pumped three level amplifiers, Journal of Modern Optics, 45(12), 2533-2539 (1998)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1997

26- C. ÖZKUL, S. JAMET, V. DUPRAY

Dependence on temperature of two-wave mixing in InP:Fe at three different wavelengths : an extended two-defect model, J. Opt. Soc. Am. B 14(11), 2895-2903 (1997)

27 - M. K. AMARA, C. ÖZKUL

Holographic particle image velocimetry : simultaneous recording of several light sheets in a photorefractive crystal by coherence encoding, J. of Optics 28, 173-180 (1997)

28 - S. BELAÏD, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Application of two dimensional wavelet transform to hologram analysis : visualization of glass fibers in a turbulent flame, Opt. Engineering 36 (7), 1947-1951 (1997)

29- C. ÖZKUL, I. GERI, B. COUREL

Partial depletion of zero frequency Fourier component by photorefractive two-wave mixing: application to particle field holography, Pure and Applied Optics 6, L19-L22 (1997)

30 - C. ÖZKUL

Comment on "optical measurement of the resistivity distribution of semi-insulating InP:Fe by means of the photorefractive effect," Appl. Phys. Lett. 70 (8) 1-2 (1997)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1996

31 - D. LEBRUN, S. BELAID, C. ÖZKUL, K. F. REN, G. GREHAN

Comparison of the Fraunhofer and Mie theories : application to the dimensional measurements of opaque thin cylinders using the diffraction pattern analysis, Opt. Engineering, 35(4), pp 946-950 (1996)

32 - K. F. REN, D. LEBRUN, C. ÖZKUL, A. KLEITZ, G. GOUESBET, G. GREHAN

On the measurements of particles by imaging methods : theoretical and experimental aspect, Particle & Particle Systems Characterization 13, 156-164 (1996)

33- I. GERI, C. ÖZKUL

Conjugation fidelity of double phase-conjugate mirrors in photorefractive materials with two-center transport, Optics Lett. 21, 1741-1743 (1996)

34 - D. LEBRUN, C. E. TOUIL and C. ÖZKUL

Methods for the deconvolution of defocused-image pairs recorded separately on two CCD cameras by double pulsed exposure : application to particle sizing, Appl. Opt., 35, 6375-6381(1996)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1995

35 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, C.E. TOUIL, A. KLEITZ, R. ROTH

Une sonde microvidéo appliquée à la granulométrie, J. of Optics, 26, 39-48 (1995)

36 - C. ÖZKUL, N. ANTHORE, S. RASSET, S. LEROUX

Optical amplification of diffraction free beams by photorefractive two-wave mixing and its application to the laser Doppler velocimetry, Appl. Opt. 34, 5485 (1995)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1994

37 - C. ÖZKUL, S. JAMET, PH. GRAVEY, K. TURKI, G. BREMOND

Photorefractive effect in InP-Fe dominated by holes at room temperature : influence of the indirect transitions, J. Opt. Soc. Am. B. 11, 1668 (1994)

38 - S. JAMET and C. ÖZKUL

Photorefractive effect applied to flatten Gaussian beam profiles of near infrared lasers, Optics Comm. 110, 651 (1994)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1993

39 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI, S. JAMET, PH. GRAVEY, G. PICOLI

Mapping of dopant concentrations in photorefractive InP : wafers Journal de Physique, 3, 1305 (1993)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1992

40 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, D. ALLANO

Trajectographie automatique 3-D de fibres de verre restituée par holographie. J. of Optics, 23, 207 (1992)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1991

41 - C. ÖZKUL, N. ANTHORE

Residual aberration corrections in far field in-line holography using an auxiliary off-axis hologram, Applied Optics, 30, 372 (1991)

42 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, D. ALLANO, A. LEDUC

Use of the moire effect to improve the diameter measurements with charge coupled imagers, J. of Optics, Paris, 22, 175 (1991)

43 - A. ABDELGHANI, C. ÖZKUL, N. WOLFFER, PH. GRAVEY, G. PICOLI

Resonant behaviour of the temporal response of the two-wave mixing in photorefractive InP:Fe crystals under dc fields, Optics Communications, 86, 317 (1991)

44 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, D. ALLANO, A. ABDELGHANI, A. LEDUC

Processing of glass cylinder diffraction patterns scanned with a photodiode array : influence of the Optical Transfer Function of diodes on dimensional measurements, Optical Engineering, 30, 1855-1861 (1991)

45 - C. ÖZKUL, G. PICOLI, PH. GRAVEY, J. LE ROUZIC

Energy transfer enhancement in photorefractive In P:Fe crystals using an auxiliary incoherent beam and a negative thermal gradient, Optical engineering, 30, 397 (1991)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1990

46 - C. ÖZKUL, G. PICOLI, PH. GRAVEY, N. WOLFFER

High gain coherent amplification in thermally stabilized InP:Fe crystals under dc fields, Applied Optics, 29, 2711 (1990)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1989

47 - G. PICOLI, PH. GRAVEY, C. ÖZKUL, V. VIEUX

Theory of two-wave mixing gain enhancement in photorefractive InP:Fe. A new mechanism of resonance, Journal Appl. Phys., 66, 3798 (1989)

48 - G. PICOLI, PH. GRAVEY, C. ÖZKUL

Model for resonant intensity dependence of photorefractive two-wave mixing in InP:Fe, Optics Letters, 14, 1362 (1989)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1987

49 - C. ÖZKUL

One step white light in-line holography of 2D transparencies: Comment. Applied Optics, 26, 3494 (1987)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1986

50 - C. ÖZKUL

Non-linearities of an aperture-limited in-line far field hologram Applied Optics, 25, 3924 (1986)

51 - C. ÖZKUL

Single beam white-light holography of 2-D transparencies, Applied Optics, 25, 3327 (1986)

52 - C. ÖZKUL

Effects of the finite-aperture on the linewidth measurement using in-line Fraunhofer holography, Opt. and Laser Technology, 18, 36 (1986)

53 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, M. TRINITE

Filtering effects in far-field in line holography, Optical engineering, 25, 1142 (1986)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1985

54 - C. ÖZKUL

Imagerie par un objectif avec une obstruction centrale semi-transparente et application à la microholographie, J. of Optics, Paris, 16, 29 (1985)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1984

55- C. ÖZKUL

Imagerie et microholographie à grande distance des objets unidimensionnels éclairés par deux ondes, Optica Acta, 31, 337 (1984)

56 - C. ÖZKUL

Far-field diffraction pattern of an opaque object with rectangular cross section. Optical Engineering, (1984)

57 - C. ÖZKUL, M. TRINITE, D. ALLANO, D. LISIECKI

Contribution à l'étude du fibrage par le procédé à la flamme, Verres Réfractaires, 38, 218 (1984)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1983

58 - C. ÖZKUL

Fresnel diffraction of a gaussian beam by one-dimensional opaque objects, Optica Acta, 30, 505 (1983)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1981

59 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, G. LARCHER, M. TRINITE

Application de la microholographie ultra-rapide à la visualisation d'une fibre de verre en cours d'étirage dans un jet de flamme turbulent, Compte Rendu Académie des Sciences Paris, t. 292, B 287 (1981)

60 - C. ÖZKUL

Traitement optique des figures de diffraction de Fraunhofer pour une analyse avec une ligne de microphotodiodes, Optica Acta, 28, 1543(1981)

Hakemli Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler - 1980

61 - C. ÖZKUL, G. LARCHER

Microholographie-diffraction de Fresnel : application à la mesure de diamètre et de position d'une fibre de verre en cours d'étirage, Compte Rendu Académie des Sciences Paris, t. 291, B 295 (1980)

Profesyonel Dergide Yayınlanan Makale - 1989

62 - C. ÖZKUL, N. ANTHORE

Réfractomètre à fibre optique, Bulletin de l'Union des Physiciens, 712, 375 (1989)

Doktora Tezi

63 - C. ÖZKUL

Microholographie appliquée à la visualisation d'une fibre de verre en cours d'étirage, Thèse de Docteur-Ingénieur, Rouen, 1/03/80 (1980)

Danışmanlık Yetki Tezi

64 - C. ÖZKUL

Contribution à l'étude de la diffraction en champ lointain : application à la mesure dimensionnelle par microholographie et par système d'analyse à balayage électronique, Thèse d'Etat, Rouen, 1/07/87 (1987)

Kongrelerde Davetli Konuşmacı Bildirileri

1 - C. ÖZKUL

Application of holography to particle image velocimetry : a review, Holography as Realized, 3-5 juin, 1996, Kecskemet, Hungary

2 - C. ÖZKUL

Volume holography recorded in photorefractive crystals : application to image processing and optical metrology, Holography as Realized, 3-5 juin, 1996, Kecskemet, Hungary

3 - C. ÖZKUL

Particle field holography and its application World Congress on Holography, Vienne (Autriche), 11/11/93 (1993)

4- C. ÖZKUL

Caractérisation optique des matériaux semi-conducteurs photoréfractifs. Opto 94, Paris, 27/04/94 (1994)

Kongrelerde Kitaplarında Yayınlanmış Bildirileri 2005-2000

1- D. LEBRUN, M. MALEK, D. ALLANO,S. PU, S. COËTMELLEC, C. ÖZKUL

Holographie numérique appliquée à la caractérisation des écoulements., Fluvisu 2005, 7-9 juin 2005, ECL, Lyon

2 - B. ORTAC, A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Génération d'impulsions de 90 fs dans un laser à fibre dopée àl'ytterbium, COLOQ'8, Toulouse, septembre 2003

3 - B. ORTAC, A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

90 fs, 100 mW average power pulse generation from a stretched-pulse Ytterbium-doped double-clad fiber laser, CLEO/EUROPE-EQEC'2003,Munich

4 - M. MALEK, S. COETMELLEC, D. ALLANO, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Application of digital holography to the visualization in flows, International workshop on Holographic metrology in fluid mechanics, Loughborough, UK, 28-30 may 2003

5 - M. MALEK, S. COETMELLEC, D. ALLANO, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Application de l’holographie digitale à la vélocimétrie dans plusieurs plans, 8ème Congrès francophone de vélocimétrie laser, 17-20 septembre 2002, Orsay

6 - M. MALEK, S. COETMELLEC, D. ALLANO, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Holographie numérique appliquée à la métrologie 3D de micro-particules, 3ème Colloque franchophone : contrôle et mesures optiques pour l’industrie, 18-22 novembre 2002, Saint-Aubin de Médoc

7 - A. HIDEUR, M. SALHI, B. ORTAC, T. CHARTIER, M. BRUNEL, G. MARTEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Stimulated Brillouin scattering in an ytterbium-doped double-clad fiber laser, IQEC/LAT’2002, Moscow, June 22-28, 2002, paper Qtuk1

8 - A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, S. LOUIS, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

High energy femtosecond pulse generation from a side-pumped Yb-doped double-clad fiber laser, CLEO Europe 2001, conference digest p. 32 (München)

9 - A. HIDEUR, T. CHARTIER, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, M. SALHI, F. SANCHEZ

"Génération d’impulsions femtosecondes de forte énergie par un laser à fibre double-gaine dopée ytterbium", COLOQ 7, Rennes, 5-7 septembre 2001

10 - S. COËTMELLEC, M. BRUNEL, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

"Caractérisation d’impulsions à dérive de fréquence par transformée de Fourier fractionnaire", OPTIX’2001, Marseille, 26-28 novembre 2001

11 - A. HIDEUR, T. CHARTIER, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ

Dynamique et stabilisation d’un laser à fibre double gaine dopée ytterbium, OPTIX’2001, Marseille, 26-28 novembre 2001

12 - T. CHARTIER, A. HIDEUR, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ, G. STEPHAN

Mesure de la biréfringence elliptique des fibres optiques monomodes, OPTIX’2001, Marseille, 26-28 novembre 2001

13 - G. MARTEL, C. ÖZKUL, F. SANCHEZ,

Experimental and theoretical evidence of pump saturation effects at low power levels in end-pumped NdYVO4 microchip lasers, CLEO/Europe-IQEC 2000

14 - C. BURAGA, S. COËTMELLEC, D. LEBRUN, S. BELAÏD and C. ÖZKUL

Three dimensional location of particles by optical wavelet transform, Int. Conference on Trends in Optical Nondestructive Testing, Lugano, Switzerland, 3-6 May, 2000

15 - S. COËTMELLEC, C. BURAGA-LEFEBVRE, D. LEBRUN and C. ÖZKUL

Application of Digital Holography for particle image velocimetry, EUROMECH 411, "Application of PIV to turbulence measurements, Developement of 3C stereoscopic and Holographic Techniques," Rouen, 29-31 May 2000

16- V. DUPRAY, M. BRUNEL, C. ÖZKUL

High fringe contrast effects in experiments performed with InP:Fe photorefractive crystals by use of moving fringes, Photonics'99, Prague Proceedings of SPIE, vol 4016 "Photonics, devices, systems", 395-400 (2000)

17- D. LEBRUN, C. BURAGA, S. COËTMELLEC, C. ÖZKUL

Transformée en ondelettes appliquée à l’holographie : localisation 3-D de particules, 1er congrès francophone : méthodes et techniques optiques pour l’industrie, Biarritz, 21-25 nov. 2000

Kongrelerde Kitaplarında Yayınlanmış Bildirileri 1998-1995

18 - G. MARTEL, C. BURAGA, C. ÖZKUL, M. HADJ-ALI, J.M. KOEBEL

Behaviour of the photorefractive gain in CdTe:Ge: a temporal and stationary study CLEO/Europe, EQEC'98, Glasgow (post dead-line paper)

19 - M. BRUNEL, C. ÖZKUL, K. AÏT-AMEUR, F. SANCHEZ

Limiting processes in nonlinear absorptive bistable devices, EQEC'98, Glasgow, sept. 1998

20 - V. DUPRAY, M. BRUNEL, C. ÖZKUL, N. WOLFFER, P. GRAVEY

Polarization independent double phase conjugate mirror, EQEC'98, Glasgow, septembre 1998

21 - D. LEBRUN, S. BELAID, C. ÖZKUL

Hologram reconstruction using liquid crystal spatial light modulators, Int. Conf. on Applied Optical Metrology, Balatonfüred, Hungary, 8-11 june 1998, SPIE's Proceedings p448-453 (1998)

22 - G. MARTEL, C. BURAGA, C. ÖZKUL, M. HADJ-ALI, J. M. KOEBEL

Resonant behaviour of the temporal response of photorefractive germanium doped CdZnTe crystals : influence of the intensity and temperature, Colloque thématique du GDR n°1183 "Matériaux pour l'Optique non-linéaire," Bombannes (1997)

23 - S. JAMET, P. PINEAU, C. ÖZKUL

Temperature dependence of two-wave mixing in InP:Fe crystals : an enhanced two-defect model, Matériaux pour l'optique non-linéaire, 7ème conférence thématique de la Société Européenne d’Optique, Val Thorens, 14-18 janvier 1996, EOS Topical Meetings Digest Series : vol. 7, 207-208 (1996)

24 - F. GOURIOU, V. DUPRAY, C. ÖZKUL

Propriété de polarisation des faisceaux sous-harmoniques générés dans un cristal photoréfractif BSO, Colloque du GDR CNRS n° 1183 "Matériaux pour l'Optique non-linéaire," 14-16 Octobre 1996, Autrans

25 - I. GERI, B. COUREL, C. ÖZKUL, V. DUPRAY

Depletion partielle de la fréquence zero du spectre de Fourier par couplage d'onde dans un cristal BaTiO3, Colloque du GDR CNRS n° 1183 "Matériaux pour l'Optique non-linéaire," 14-16 Octobre 1996, Autrans

26 - V. DUPRAY, C. ÖZKUL, N. WOLFFER

Double miroir à conjugaison de phase achromatique pour une interconnexion optique entre deux lignes avec multiplexage en longueur d'onde, 16ème Journées Nationales d'Optique Guidée (JNOG), 28-30 Octobre 1996, Nice

27 - S. BELAID, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Localisation 3D de fibres de verre en étirage par transformée en ondelettes appliquée à l'analyse de figures de diffraction, Congrès de Reconnaissance de forme et Correlateurs, organisé par SEE et SFO, 24 octobre (1996), ESPCI- Paris

28 - I. GERI, C. ÖZKUL, K. KETATA, M. KETATA

Theoretical study of double-phase conjugate mirror in photorefractive materials using the plane wave expansion and the two-defect model, Int. Conference on Telecommunications, ICT' 96, 13-17 avril 1996, Istanbul, edited by B. Senkur, "Photonic Devices and Optical Systems II", vol. 2, pp 643-646 (1996)

29 - S. BELAID, D. LEBRUN and C. ÖZKUL

Application of two dimensional wavelet transform to visualisation of glass fibers in a turbulent flame, International Conf. on applications of Photonics Technology (ICAPT 96), July 29-August 1, (1996), Montreal, Quebec, Canada

30 - C. ÖZKUL, K. M. AMARA,

Vélocimétrie holographique par imagerie de particules : enregistrement simultané de plusieurs nappes, 5ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, 24-27 septembre 1996, Rouen, Recueil des Actes, Univ. Rouen, B3-1 - B3-8 (1996)

31 - D. LEBRUN, D. ALLANO, M. TRINITE, C. ÖZKUL

Influence de la réponse impulsionnelle optique en vélocimétrie par imagerie de particules, 5ème Francophone de Vélocimétrie Laser, 24-27 septembre 1996, Rouen, Recueil des Actes, P19-1 - P19-8 (1996)

32 - D. LEBRUN, C. E. TOUIL, C. ÖZKUL

Nouveaux développements dans la granulométrie avec une sonde microvidéo à deux caméras CCD, Horizons de l'Optique 1995, Ecole Polytechnique, 7-9 Nov. 1995

33 - C.E. TOUIL, D. LEBRUN, C. ÖZKUL, A. KLEITZ, R. ROTH

Une sonde microvidéo appliquée à la granulométrie, Opto 95 (Paris), 407-416 (1995)

34 - C. ÖZKUL, M. K. AMARA, N. ANTHORE, D. LEBRUN

Application of the photorefractive effect: particle image velocimetry from simultaneous recording of several light sheets and laser Doppler velocimetry with the Bessel beams, Int. Conference on Optical Velocimetry, 29 May-2 June 1995, Warsaw, Poland, SPIE Proceedings, vol. 2729, 164-174 (1995)

35 - K. F. REN, D. LEBRUN, C. ÖZKUL, A. KLEITZ, G. GOUESBET, G. GREHAN

On the measurements of particles by imaging methods: theoretical and experimental aspect 4th International Congress on Optical Particle Sizing, ,Nurnberg, 21-23 March 1995, PARTEC 95, Ed. F. Durst and J. Dominique, NurnbergMesse GmbH, 97-106 (1995)

36 - S. JAMET, C. ÖZKUL, P. PINEAU, H. ATMANI

Etude du gain du mélange à deux ondes dans l'InP:Fe en fonction de la temperature et à plusieurs longueurs d'onde, Horizons de l'Optique 1995, Ecole Polytechnique, 7-9 Nov. 1995, C64-65 (1995)

Kongrelerde Kitaplarında Yayınlanmış Bildirileri 1994-1991

37 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, TOUIL, A. KLEITZ

Simultaneous size, 3-D position and velocity measurements from processing of defocused images recorded with two CCD cameras, European Symposium on Optics for Productivity in Manufacturing, Frankfurt, 24/06/94 (1994)

38 - C. ÖZKUL, S. JAMET, PH. GRAVEY, K. TURKI

Temperature dependance of the two-wave mixing in InP : Fe : a comparative study using two different wavelengths, Symp. on Advanced Materials in Optics, Electro-Optics and Communication, 8th CIMTEC, Florence, 4/07/94 (1994)

39 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI, PH. GRAVEY, K. TURKI, G. PICOLI

"Mélange à deux ondes dans l'InP : Fe : discussion sur l'origine de la réduction dans l'effet photoréfractif", Opto 93, 590-594 (Paris, 1993)

40 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, D. ALLANO

Nouveaux développement dans la trajectographie automatique 3-D de fibres de verre restituées par holographie , Opto 93, p 453-461 (1993)

41 - S. LEROUX, C. ÖZKUL, D. LEBRUN, N. ANTHORE

Etude et réalisation des faisceaux non diffractants de Bessel avec des filtres annulaires et par holographie, Opto 93, p 549-554 (1993)

42 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, TOUIL, J.B. BLAISOT, KLEITZ

On-line particle size and velocity measurements by the analysis of defocused images : extended depth of field, Photonex 93, Brighton, SPIE Proceedings, "Laser Dimensional Metrology: Recent Advances for Industrial Application", vol. 2088, 139-148 (1993)

43 - A. ABDELGHANI, C. ÖZKUL, S. JAMET

Caractérisation des substrats InP : Fe par imagerie photoréfractive à l'aide d'un banc automatique, Opto 92, p 120-128 (Paris, 1992)

44 - D. LEBRUN, D. ALLANO, C. ÖZKUL

"Trajectographie automatique 3D de fibres de verre restituées par holographie", Opto 92, p 194-198 (Paris, 1992)

45 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, TOUIL, A. KLEITZ

Simultaneous size, 3-D position and velocity measurements from processing of defocused images recorded with two CCD cameras, European Symposium on Optics for Productivity in Manufacturing, Frankfurt, 24/06/94 (1994)

46 - C. ÖZKUL, S. JAMET, PH. GRAVEY, K. TURKI

Temperature dependance of the two-wave mixing in InP : Fe : a comparative study using two different wavelengths, Symp. on Advanced Materials in Optics, Electro-Optics and Communication, 8th CIMTEC, Florence, 4/07/94 (1994)

47 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI, PH. GRAVEY, K. TURKI, G. PICOLI

"Mélange à deux ondes dans l'InP : Fe : discussion sur l'origine de la réduction dans l'effet photoréfractif", Opto 93, 590-594 (Paris, 1993)

48 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, D. ALLANO

Nouveaux développement dans la trajectographie automatique 3-D de fibres de verre restituées par holographie , Opto 93, p 453-461 (1993)

49 - S. LEROUX, C. ÖZKUL, D. LEBRUN, N. ANTHORE

Etude et réalisation des faisceaux non diffractants de Bessel avec des filtres annulaires et par holographie, Opto 93, p 549-554 (1993)

50 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, C. E. TOUIL, J.B. BLAISOT, KLEITZ

On-line particle size and velocity measurements by the analysis of defocused images : extended depth of field, Photonex 93, Brighton, SPIE Proceedings, "Laser Dimensional Metrology: Recent Advances for Industrial Application", vol. 2088, 139-148 (1993)

51 - A. ABDELGHANI, C. ÖZKUL, S. JAMET

Caractérisation des substrats InP : Fe par imagerie photoréfractive à l'aide d'un banc automatique, Opto 92, p 120-128 (Paris, 1992)

52 - D. LEBRUN, D. ALLANO, C. ÖZKUL

"Trajectographie automatique 3D de fibres de verre restituées par holographie", Opto 92, p 194-198 (Paris, 1992)

53 - D. LEBRUN, C. ÖZKUL, D. ALLANO, A. LEDUC

Application of the charge coupled imagers to improve both the diameter and the position of a moving glass cylinder : Measurement precision enhancement using the moire effect, Opto 91, p 91-98 (Paris, 1991)

54 - C. ÖZKUL, N. ANTHORE, D. LEBRUN, D. ALLANO

Techniques spéciales en microholographie, Opto 91, p 295-299 (Paris, 1991)

55 - J.B. BLAISOT, D. ALLANO, C. ÖZKUL, M. LEDOUX

Détermination de la position 2D et de la taille d'objets dans un volume de mesure dynamique par balayage d'images incohérentes à l'aide des barettes de photodiodes, Opto 91, p 111-132 (Paris, 1991)

56 - J.B. BLAISOT, M. LEDOUX, D. ALLANO, C. ÖZKUL

Measurement of droplet size distribution and dispersion by an imaging technique, ILASS 91, Sprays and Aerosols 91, p 37-41 (Guildford, 1991)

57 - J. B. BLAISOT, D. ALLANO, C. ÖZKUL, M. LEDOUX

Méthode détermination simultanée de la probabilité de présence et de taille de gouttes dans un aérosol. GAMS/COFERA. 5èmes Journées d'Etude sur les Aérosols, Paris, 12/11/91 (1991)

58 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, M. TRINITE, D. ALLANO, G. RIVOIRE

Particle image velocimentry using photorefractive optical correlators. HOLO 3, Saint-Louis, 20/11/1991

59 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, D. LISIECKI, M. TRINITE, M. LEDOUX

Application de la microholographie ultra-rapide à la visualisation des processus industriels, Colloque Nat. de visualisation et de traitement d'image en mécanique des fluides, 29 Mai-1 juin 1990, Lille, éd. IMFL, 88 (1991)

Kongrelerde Kitaplarında Yayınlanmış Bildirileri 1990-1985

60 - Ph. GRAVEY, N. WOLFFER, G. PICOLI, C. ÖZKUL

Application of high 2WM in photorefractive InP:Fe to IR double conjugated mirror, OSA Topical Meeting on Photorefractive Materials, Effects and Devices, OSA Technical Digest, 164 (Aussois, 1990)

61 - A. ABDELGHANI, C. ÖZKUL

Resonant behaviour of the temporal response of the photorefractive InP:Fe crystals under dc fields, SPIE's Proceedings, n° 1362, Optoelectronic Device Physics and Applications. International Conference on Physical Concepts of Materials for Novel Devices (Aachen, 27/10/1990

62 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, A. LEDUC, A. ABDELGHANI

Processing of diffraction patterns scanned with a photodiode array : influence of the OTF of diodes on line with measurements, in "Image Processing III", SPIE's Proceedings "Image Processing III" n° 1135, 452-461 (1989) ECO, The Internat. Congress on Optical Sci. and Engineering, (Paris, 24/04/1989)

63 - Ph. GRAVEY, G. PICOLI, C. ÖZKUL, N. WOLFFER

High two wave mixing gain (11.3) in photorefractive InP:Fe by using DC field. SPIE's Proceedings, "Nonlinear Optical Materials II" n° 1127, 237 (1989). The International Congress on Optical Science and Engineering (Paris, 24/04/1989)

64 - C. ÖZKUL, PH. GRAVEY, G. PICOLI

Energy transfer experiments with photorefractive InP:Fe crystals under a dc field : two gain enhancement methods. SPIE proceedings, "Optical Signal Processing Systems and Architectures", n° 1151, 544 (1989) 33rd Annual Internat. Congress on Optical and Optoelectronic Appl.Sci. (San Diego, 6/08/1989)

65 - C. ÖZKUL

Le laser YAG:Nd pour le micro-perçage à stabilité thermique et taux élevé de remplissage par le mode TEM00, Conférence Européenne - Lasers II Technologie, Application, Effet (Paris,13/11/1986) "Les lasers de puissance" éd. Rev. Pratique des Métallurgistes, collection IITT-Internat., 166-171 (1987)

66 - C. ÖZKUL, D. ALLANO

Amélioration de la profondeur de champ en microholographie pour un objet de diamètre donné, Actes du Colloque National de Visualisation et de Traitement d'Images (Nancy, 15/01/1985) éd. INPL, 271-278 (1986)

67 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, M. TRINITE

Filtering effects in far field holography and in diffraction pattern analysis. SPIE's 29th Annual International Tecnical Symposium on Optical and Electro-Optical Engineering (San Diego, 1/8/1985). SPIE's Proceedings "Particle sizing and Spray Analysis", vol. 573, p. 31-36 (1986)

68 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, M. TRINITE, N. ANTHORE

Microholography and diffraction pattern analysis - new developments. SPIE's Proceedings, 600, 151-158 (1986). 2nd Intern. Techn. Symposium on Optical and Electro Optical Applied Scien. and Engineering (Cannes, 1/12/1985)

Yayınsız Kongre Bildirileri

68 - C. ÖZKUL

Imagerie holographique, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 13/11/1996

69 - C. ÖZKUL

Etude de l'effet photoréfractif et caractérisation des matériaux semi-conducteurs Colloque GDR "Matériaux pour l'optique non linéaire", organisé par CNRS, Mittelwihr, 13-15 novembre 1994

Sınırlı Sayıda Dağıtılmış Kongre Bildirileri

70 - C. ÖZKUL

Imagerie par absorption IR dans l'InP:Fe. CNET, Lannion B, 1/01/91 (1991)

71 - C. ÖZKUL

Corrélateurs optiques dans l'infra-rouge. CNET, Lannion B, 01/02/91

72 - C. ÖZKUL

Système de caractérisation de substrats InP:Fe. CNET, Lannion B, 15/01/1990

73 - C. ÖZKUL

Réponse temporelle de l'effet photoréfractif dans l'InP:Fe. CNET, LA B, 1/05/90 (1990)

74 - C. ÖZKUL

Amplification cohérente à haut gain dans l'InP:Fe, CNET, Lannion B, 15/01/1989

Endüstriyel Partnerlerle Yapılan Projeler Çerçevesinde Ar&Ge Raporları

1 - G. MARTEL, C. BURAGA, C. ÖZKUL

Contrat de recherche OPROCIT (Optimization of Photorefractive Optical Components for Information Processing), programme européen ESPRIT IV, Domaine 4, en collaboration avec le CNET, INSA de Rennes, CNRS Bellevue, Université de Berlin, Université de Madrid, décembre 1997

2 - S. BELAÏD, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Optimisation et mise en oeuvre d'un système d'analyse du crêpage par ondelettes, convention ISOVER Saint Gobain/CORIA, septembre 1997

3 - S. BELAÏD, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Evaluation du taux de crêpage par la méthode des ondelettes : exploitation et améliorations, convention ISOVER Saint Gobain/CORIA, septembre 1996

4 - D. LEBRUN, S. BELAID, C. ÖZKUL,

Caractérisation du crêpage par ondelettes, convention ISOVER Saint Gobain/CORIA, juin 1996

5 - S. BELAÏD, D. LEBRUN, C. ÖZKUL

Caractérisation du crêpage des panneaux de laine de verre par la méthode des ondelettes, convention ISOVER Saint Gobain/CORIA, mars 1996

6 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, S. BELAID, K. F. REN, G. GREHAN

Etude du champ diffracté par des objets cylindriques : comparaison théorie de Mie-Diffraction scalaire, convention CORIA/CERSA, janvier 1995

7 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN, C. E. TOUIL

Application de la transformée de Fourier aux images enregistrée par sonde microvidéo EDF : augmentation de la profondeur du volume d'étude et amélioration de la précision de mesure du titre, Convention CORIA/EDF, septembre 1994

8 - C. ÖZKUL, D. LEBRUN

Etude d'un système d'imagerie associé à un diffuseur : application à la mesurede taille des gouttelettes avec une caméra CCD, convention EDF/CORIA, 1/03/93 (1993)

9 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI

Caractérisation des substrats semi-conducteurs par imagerie photoréfractive. Rapport final.CNET, LA.B/OCM/TAC n° 89-8B-062 00 790 92 45, 1/06/1991

10 - C. ÖZKUL

Réalisation et caractérisation d'une liaison par fibre optique entre deux motrices, convention CORIA/MANTICS (pour GEC-Alsthom), 15/12/1991

11 - C. ÖZKUL

Caractérisation et amélioration de la luminosité des diodes et diffuseurs implantés sur les composants téléphoniques ALCATEL, convention CORIA/ALCATEL, 25/4/1991

12 - D. ALLANO, C. ÖZKUL, A. LEDUC, D. LEBRUN

Analyse bidimensionnelle de la figure de diffraction d'un filament de verre au moyen d'un système de vision numérique, convention VETROTEX/CORIA, 1/05/1990

13 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI

Dynamique de l'effet photoréfractif dans l'InP:Fe sous champ électrique appliqué et l'amplification optique sans champ électrique appliqué. CNET, LA B/OCM/TAC, 01/01/1990

14 - C. ÖZKUL

Amplification cohérente à haut gain dans InP:Fe sous champ électrique continu à température stable, CNET, LA.B OCM/TAC, 1/01/89 (1989)

15 - C. ÖZKUL, A. ABDELGHANI

Réponse temporelle des cristaux photoréfractifs InP:Fe, CNET, LA.B OCM/TAC, 01/05/1989

16 - C. ÖZKUL, D. ALLANO, D. LISIECKI, M. TRINITE

Visualisation holographique du fibrage de verre et mesure de turbulence dans un jet de flamme, Saint-Gobain, 01/10/1980

Yönettiği Doktora Tezleri

1 - M. MALEK

Développement des méthodes d’holographie digitale pour la métrologie dans les écoulements, 2 décembre 2004 (co-encadrement avec D. Lebrun)

2 - B. ORTAC

Etude des lasers solides de puissance : application en métrologie optique, 10 décembre 2004 (co-encadrement avec M. Brunel et A. Hideur)

3 - G. LAMY AU ROUSSEAU

Restitution d’attitude d’un satellite à haute manoeuvrabilité par un viseur stellaire à matrice APS. Amélioration de l’autonomie et de la robustesse par couplage gyrométrique, 7 décembre 2004 (co-encadrement avec Belacene Mazari)

4 - J-M. POINSIGNON

Méthode de caractérisation CEM (Compatibilité Electromagnétique) des équipements automobiles en mode conduit, modélisation CEM d’équipements, 4 décembre 2003 ( co-encadrement avec Belacene Mazari, IRSEEM- ESIGELEC)

5 - S. COËTMELLEC

Application de la Transformée de Fourier Fractionnaire à la restitution numérique des hologrammes de particules, 15 octobre 2002, (co-encadrement avec Denis Lebrun)

6 - C. BURAGA-LEFEBVRE

Transformée en ondelettes appliquée aux enregistrements holographiques : restitution et caractérisation de champs de particules, 22 décembre 2000 (co-encadrement Denis Lebrun).

7 - V. DUPRAY

Etude approfondie de l'effet photoréfractif dans le phosphure d'indium dopé au fer : application à la commutation optique, 15janvier 1999

8 - I. GERI

Etude du double miroir à conjugaison de phase dans les matériaux photoréfractifs à deux centres profonds: méthode de décomposition en ondes planes, 16 janvier 997

9 - K. AMARA

Application de l'effet photoréfractif en métrologie optique: vélocimétrie holographique par imagerie de particules et vélocimétrie Doppler laser, 28 janvier 19998

10 - S. BELAID

Transformée en ondelettes : application à l'analyse d'images de fibres restituées par holographie, 9 novembre 1998 (co-encadrement avec Denis Lebrun)

11 - C. E. TOUIL

Etude et développement d'une sonde microvidéo à deux caméras CCD : analyse de taille et de position des gouttelettes dans un écoulement turbulent, 26 octobre 1995 (co-encadrement avec Denis Lebrun)

12 - G. MARTEL

Etude de l'effet photoréfractif dans le cristal CdTe:V : réalisation d'un miroir à double conjugaison de phase pour la commutation autoalignée, 17 octobre 1996 (co-encadrement avec N. Wolffer et P. Gravey)

13 - A. M. ABDELGHANI-IDRISSI

Caractérisation des substrats photoréfractifs InP:Fe : étude de la réponse temporelle et réalisation d'un banc automatique, 20 février 1992

14 - D. LEBRUN

Etude et applications d'un analyseur d'images optoélectronique : mesure de diamètres in situ et trajectographie 3D de fibres de verre restituées par holographie, 30 Octobre 1992

15 - S. JAMET

Effet photoréfractif dans l'InP:Fe : étude comparative en fonction de la température à plusieurs longueurs d'onde, 16 Janvier 1995

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1 - A. HIDEUR

Caractérisation photoréfractive du CdZnTe:Ge: évolution temporelle du gain et étude de l'état stationnaire, 1998

2 - B. COUREL

Filtrage partiel des basses fréquences spatiales par mélange à deux ondes dans les cristaux photoréfractifs, 1996

3 - W. MILED

Codage d'images pour la détermination du signe du défaut de mise au point dans un système optoélectronique appliqué à la granulométrie, 1995

4 - F. GOURIOU

Sujet : Etude des instabilités de l'effet photoréfractif dans l'InP:Fe dans le cas d'un couplage résonant de type température-intensité, 1995

5 - S. LEROUX

Génération holographique des faisceaux non-diffractant de Bessel, 1994

6 - R. ROTH

Etude de la réponse impulsionnelle d'un système d'imagerie optoélectronique et déconvolution des images en défaut de mise au point, 1994

7 - S. FADIL

Microholographie : augmentation de la profondeur du volume d'étude par filtrage a priori, 1984

Araştırma Faaliyetleri Yönetme Yetkisi Tezlerine Danışmanlık

1 - M. BRUNEL

Etude de systèmes lasers: analyse de régimes dynamiques non linéaires, source impulsionnelle femtoseconde pour le diagnostic optique (travaux réalisés en collaboration avec le Professeur François Sanchez de l’Université d’Angers), 4 mars 2003

2 - D. LEBRUN

De la microholographie ultra-rapide au traitement d'images : méthodes optiques et optoélectroniques, 11 janvier 1999

3 - N. WOLFFER

Etude de la physique du double miroir à conjugaison de phase dans les milieux photoréfractifs : application aux télécommunications, 17 juin 1997

4 - D. BAUDRY

Validation et exploitation d’un dispositif de mesures de champs électromagnétiques proches (Thèse préparé à l’IRSEEM- ESIGELEC, co-encadrement avec Belacene Mazari)

Editörlük

Journal of Holography and Speckle

Genel editörlüğünü Prof. Dr. C. S. Vikram’un yaptığı, ABD’de yayınlanan Journal of Holography and Speckle Avrupa editörleri arasında yer aldı.

UluslararasıKongrelerde Oturum Başkanlığı

Int. Conference on optical Velocimetry

Int. Conference on optical Velocimetry, 29 may - 2 June 1995, Warsaw , Poland

Uluslararası Kongrelerde Bilimsel Kurul Üyeliği

1st International Conference on Electromagnetic Near-Field Characterization

1st International Conference on Electromagnetic Near-Field Characterization (ICONIC 2003),18-20 juin 2003à Rouen, Congrès organisé par ESIGELEC, Université de Rouen et Thales Air Defence

Uluslararası Dergilerde Hakemlik

C.R. A. Sci

Opt. Engineering

J. Opt. Soc. Am. A (JOSA A)

J. Physique III

Applied Optics

Optics Communications

Particle and Particle Systems Characterization

Journal of Optics A : Pure and Applied Optics

Measurement Science and Technology


Prof. Dr. Cafer Özkul Fen Fakultesi Dekanı iken 2006 yılının Ağustos ayında Pekin'deki; Xi-an ve Shanghai Üniversitelerini ziyaret ederek anlaşmalar yaptı.Prof. Dr. Cafer Özkul 2009 yılının Kasım ayındaki Sudi Arabistan ziyareti sonrasında, gerçekleştirdiği 6 senelik kontrat doğrultusunda her sene Milli Eğitim Bakanı'nın özel davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gitti. Fransa Cumhurbaşkanı François Holland Ocak 2015'de ise Prof. Dr. Cafer Özkul'u Sudi Arabistan-Fransa Yüksek öğreniminden sorumlu rektör yaptı.
Prof. Dr. Cafer Özkul 2015 yılının Mart ve Ekim aylarında ise Azerbaycan ziyaretinde bulundu.


Prof. Dr. Cafer Özkul, 2010 yılının Temmuz ayında Nepal ziyaretini gerçekleştirdi.Prof. Dr. Cafer Özkul, 2012 yılının Eylül ayında ise Vietnam ziyaretinde bulundu.


Prof. Dr. Cafer Özkul, rektor seçildikden sonra 2009 yılının Kasım ayında Çin'deki Ningbo ve Tianji üniversitelerini ziyaret etti. Özkul, sonraki süreçte ise 2011 yılının Eylül ayında Xi-An Üniversitesi’nin 80. Yıldönümü Kutlamalarına davetli olarak katıldı. 2011 yılının Kasım ayında Ningbo ve Shanghai Üniversitesi 2015 yılının aralık ayında ise Hong Hong Üniversitesi, Ningbo ve Shanghai Üniversitesi ziyaretlerini gerçekleştirerek yapılan anlaşmaları genişletti.

Rektör Adaylığı Haberleri

 • image

  Prof. Dr. Özkul, İnönü Üniversitesi rektör adaylığını açıkladı

  Prof. Dr. Cafer Özkul, İnönü Üniversitesi rektörlüğü için 13 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Avrupa’nın ilk Türk asıllı rektörü olarak her platformda enerji kaynağının Türkiye olduğunu belirten Özkul, hiçbir zaman Türkiye’den ve Türk kültüründen kopmadığını, Malatya’nın evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

  Prof. Dr. Cafer Özkul, Avşar Otel’de düzenlediği basın toplantısıyla rektör adaylığını kamuoyuna duyurdu. 1970 yılından geçtiğimiz Nisan ayına kadar üniversite yönetim görevlerinden dolayı memleketi Malatya’dan ve Türkiye’den uzakta Fransa’da bulunmak durumunda kaldığını anlatan Özkul,“Her ne kadar ülkemize ve Malatya’ya akademik ve idari tecrübelerimi paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, hasret gidermek için sıkça ziyaretlerde bulunmuş olsam da elbette ki, bunlar memleket hasretimin dinmesine yetmemiştir.

  Haberin detayları için: http://www.milliyet.com.tr/prof-dr-ozkul-inonu-universitesi-rektor-malatya-yerelhaber-1367345/

 • image

  Özkul adaylığını açıkladı

  Prof. Dr. Cafer Özkul, İnönü Üniversitesi rektörlüğü için 13 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Avrupa'nın ilk Türk asıllı rektörü olarak her platformda enerji kaynağının Türkiye olduğunu belirten Özkul, hiçbir zaman Türkiye'den ve Türk kültüründen kopmadığını, Malatya'nın evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

  Prof. Dr. Cafer Özkul, Avşar Otel'de düzenlediği basın toplantısıyla rektör adaylığını kamuoyuna duyurdu. 1970 yılından geçtiğimiz Nisan ayına kadar üniversite yönetim görevlerinden dolayı memleketi Malatya'dan ve Türkiye'den uzakta Fransa'da bulunmak durumunda kaldığını anlatan Özkul,"Her ne kadar ülkemize ve Malatya'ya akademik ve idari tecrübelerimi paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, hasret gidermek için sıkça ziyaretlerde bulunmuş olsam da elbette ki, bunlar memleket hasretimin dinmesine yetmemiştir.

  Haberin detayları için: http://www.malatyatime.com/haber/ozkul-adayligini-acikladi-26461.html

 • image

  Avrupa’nın ilk Türk rektörü İnönü’ye aday

  Prof. Dr. Cafer Özkul, İnönü Üniversitesi’nde haziran ayında yapılacak olan rektörlük seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Özkul, “Avrupa’nın ilk Türk asıllı rektörü olarak, bulunduğum her platformda enerji kaynağımın Türkiye olduğunu, ekmeğini yediğim güzel şehir Malatya’mın evladı olmaktan gurur duyduğumu beyan etmekten kaçınmadım” dedi.

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Cafer Özkul, eşiyle birlikte dün bir otelin kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelerek, haziran ayında yapılacak olan rektörlük seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkul, yıllardır memleketinden uzakta mesleki ve akademik anlamda kendisini yetiştirmek, uluslararası düzeyde tecrübe kazanmak için, devletin şahsına sunduğu katkıların hakkını vererek, azimli ve planlı bir şekilde çok çaba sarf ettiğini kaydetti.

  Haberin detayları için: http://www.busabahmalatya.com/gundem/avrupanin-ilk-turk-rektoru-inonuye-aday-h15087.html

 • image

  Enerji kaynağım her zaman Türkiye oldu

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Caffer Özkul sabah basın toplantısında Avşar Hotel’de basınla bir araya geldi.

  Avrupa'nın ilk Türk asıllı rektörü olarak her platformda enerji kaynağının Türkiye olduğunu belirten Özkul, hiçbir zaman Türkiye'den ve Türk kültüründen kopmadığını, Malatya'nın evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

  Haberin detayları için: http://www.malatyasurmanset.com/gundem/enerji-kaynagim-her-zaman-turkiye-oldu/

 • image

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Özkul Basınla bir araya geldi

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Caffer Özkul sabah basın toplantısında Avşar Hotel’de basınla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Caffer Özkul sabah basın toplantısında Avşar Hotel’de basınla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  Haberin detayları için: http://malatyaaltinhaber.com/inonu-universitesi-rektor-adayi-prof-dr-ozkul-basinla-bir-araya-geldi/

 • image

  Yök'te, Türkiye-Fransa Arasında Yükseköğretim İşbirliğinin Arttırılmasına Yönelik Görüşme Gerçekleştirildi

  Görüşmeye; YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, CPU Başkanı ve Rennes 2 Universitesi eski Rektörü Jean-Emile Gombert, Rouen Üniversitesi Rektörü Cafer Ozkul, Bordeaux Montaigne Üniversitesi Rektörü Jean-Paul Jourdan, Fransız Büyükelçiliği Kültürel İşler ve İşbirliği Müsteşar Yardımcısı Maria Bonnafous-Boucher, Fransız Büyükelçiliği Üniversite İşbirliği Ataşesi Béatrice Delpouve, Fransız Büyükelçiliği Bilim ve Üniversite İşbirliği görevlisi Tiphaine Walton katıldı. Söz konusu görüşmede; ülkelerarası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, Erasmus değişimleri, diplomaların karşılıklı tanınması, hayat boyu öğrenme ile Avrupa yükseköğretim alanında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretme ve ortak aktiviteler gerçekleştirme konusunda istişarelerde bulunuldu. YÖK Genel Kurul Salonunda gerçekleşen görüşmede, ilgili konuların niteliğine göre belirlenerek çözümlerine ilişkin bir yol haritası oluşturulmasına ve bu amaçla çalışma yapılmasına karar verildi.

  Söz konusu görüşmede; ülkelerarası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, Erasmus değişimleri, diplomaların karşılıklı tanınması, hayat boyu öğrenme ile Avrupa yükseköğretim alanında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretme ve ortak aktiviteler gerçekleştirme konusunda istişarelerde bulunuldu. YÖK Genel Kurul Salonunda gerçekleşen görüşmede, ilgili konuların niteliğine göre belirlenerek çözümlerine ilişkin bir yol haritası oluşturulmasına ve bu amaçla çalışma yapılmasına karar verildi.

 • image

  Prof. Dr. Cafer Özkul, Aziz Sancar ile biraraya geldi.

  Prof. Dr. Cafer Özkul, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu gösteren araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ın ITÜ'deki 20 Mayıs 2016 tarihindeki konferansına Cumhurbaşkanı basdanışmanı Davut Kavranoğlu tarafından davet edildi. Prof. Dr. Cafer Özkul ve Aziz Sancar ayni gün hem öğle hemde aksam yemeklerinde biraraya geldi.’

 • image

  Rektör Adayı Özkul, Meslek Lisesi öğrencileri ile sohbet etti

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul, Malatya Öğrenme Şenlikleri ve El Emeği Göz Nuru Sergisi’ni ziyaret ederek, meslek lisesi öğrencileriyle sohbet etti.

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul, sergide meslek lisesi stantlarını ziyaret etti, öğretmen ve öğrencileri dinledi, onlarla meslek lisesi mezunlarının geleceğini konuştu. Öğrencilerin yaptığı eserlerden etkilenen Özkul, “Türkiye ara elemanlar yetiştirmeye duyarlı olmalıdır. Meslek liseleri ile meslek yüksek okulları daha yakın ve yoğun işbirliği yapmalı. Meslek liseleri mezunlarının kaygıları, istihdam sorunları dikkate alınmalı. İş dünyası ve üniversite işbirliği bu noktada çözüm üretmeli” diye konuştu.

  Haberin detayları için: http://www.milliyet.com.tr/rektor-adayi-ozkul-meslek-lisesi-ogrencileriyle-malatya-yerelhaber-1410019/

 • image

  Rektör Adayı Özkul, Meslek Lisesi öğrencileri ile sohbet etti

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul, Malatya Öğrenme Şenlikleri ve El Emeği Göz Nuru Sergisi’ni ziyaret ederek, meslek lisesi öğrencileriyle sohbet etti.

  İnönü Üniversitesi Rektör Adayı Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul, sergide meslek lisesi stantlarını ziyaret etti, öğretmen ve öğrencileri dinledi, onlarla meslek lisesi mezunlarının geleceğini konuştu. Öğrencilerin yaptığı eserlerden etkilenen Özkul, “Türkiye ara elemanlar yetiştirmeye duyarlı olmalıdır. Meslek liseleri ile meslek yüksek okulları daha yakın ve yoğun işbirliği yapmalı. Meslek liseleri mezunlarının kaygıları, istihdam sorunları dikkate alınmalı. İş dünyası ve üniversite işbirliği bu noktada çözüm üretmeli” diye konuştu.

  Haberin detayları için: http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/45670804-rektor-adayi-ozkul-meslek-lisesi-ogrencileriyle-sohbet-etti

 • image

  İnönü Üniversitesi Rektör adaylarından Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul

  İnönü Üniversitesi Rektör adaylarından Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, rektör olması durumunda üniversite, sanayi işbirliği kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne meslek yüksek okulu açacaklarını söyledi.

  Üniversitenin, sanayi ve şehir ile olan ilişkilerine önem verdiğini söyleyen İnönü Üniversitesi Rektör adaylarından Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, rektör olması halinde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde üniversitenin sahip olduğu 30 dönümlük arazi üzerinde bir meslek yüksek okulu açacaklarını ifade ederek, meslek yüksek okulunun tamamen üniversite ve sanayi işbirliğine dayalı olacağını kaydetti.

  Özkul “Bu meslek yüksek okulu sadece teknik alanlarda sanayicimizin ihtiyacı olan veyahutta ileride ihtiyacı olabilecek olan alanları kapsayacak bir meslek yüksek okulu olacak. Bu konu detaylı bir şekilde incelenmedi. Biz ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili sanayicilerimize görüşeceğiz ve onların ihtiyaçları olan alanları tespit edeceğiz, meslek yüksek okulunu da o alanda açacağız” diye konuştu.

  Haberin detayları için: http://www.milliyet.com.tr/inonu-universitesi-rektor-adayi-ord-malatya-yerelhaber-1432702/

 • image

  Rektör adayı Özkul, projelerini açıkladı

  İnönü Üniversitesinde 12 Temmuz’ta yapılacak olan rektörlük seçimleri öncesi adaylarda çalışmalara hız verdi.

  Rektör Adaylarından Ord. Prof.Dr. Cafer Özkul hazırladığı projeleri iftar programında basın mensuplarıyla paylaştı.

  Avşar Otel’de gerçekleşen iftar yemeği sonrası hazırladığı projeleri paylaşan Ord. Prof.Dr. Cafer Özkul, projelerini tüm öğretim görevlilerine de ulaştırdıklarını söyledi.

  Üniversitelerin yüksek lise olmaktan araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetleri olduğunu ifade eden Özkul, “İnönü Üniversitesi’nin yeniden yapılandırmaya gitmesi ihtiyacı vardır” dedi. sağlık sektörünün Üniversitelerin yarısından fazlasını teşkil ettiğini belirten Özkul, “Bu sektörde eğer taşları yerli yerine oturtmazsak, yeniden yapılandırmayı başaramazsak üniversitelerin çok ileri taşınması mümkün değildir” diye konuştu.

  Haberin detayları için: http://www.milliyet.com.tr/rektor-adayi-ozkul-projelerini-acikladi-malatya-yerelhaber-1429168/

 • image

  İnönü Üniversitesi Rektör adaylarından Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul

  İnönü Üniversitesi’nin 12 Temmuz’da yapılacak olan rektörlük seçimleri için adaylığını açıklayan Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, “En büyük amacım İnönü Üniversitesi’ne uluslararası açılım konusunda çağ atlatmak” dedi.

  İki dönem Fransa Rouen Üniversitesinde Rektörlük yapan ve önümüzdeki günlerde İnönü Üniversitesi Rektörlüğü için adaylığını açıklayan Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul, hedeflerini anlattı.

  Uluslararası açılım konusuna çok önem verdiğini söyleyen Ord. Prof. Dr. Özkul, Malatya’nın bir cazibe merkezi olduğunu ve İnönü üniversitesinin de Malatya’ya bu konuda katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi.

  Haberin detayları için: http://www.milliyet.com.tr/inonu-universitesi-rektor-adayi-ord-malatya-yerelhaber-1421399/

 • image

  “Başkalarını Model Almaya İhtiyacım Yok”

  Yükseköğrenimini burslu olarak Paris’te yaptıktan sonra, akademik kariyerini yaptığı Rouen (Fransa) Üniversitesi’nde, seçimli bir yarışma ile iki dönem üst üste rektörlük görevine getirilen, bir süre önce de memleketi Malatya’ya dönerek İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne aday olan Prof. Dr. Cafer Özkul, seçimi kazanması ve rektörlük görevine atanması halinde, İnönü Üniversitesi’nin, ‘dünya insanı’ yetiştirebilmesi ve uluslararası düzeyde iyi bir sıralamaya yükselebilmesi için köklü bir yeniden yapılanma öngördüklerini söyledi.

  İftar davetinde Avşar Otel’de medya mensupları ile biraraya gelen Prof. Dr. Cafer Özkul, iftar yemeğinden sonra, rektörlüğe aday olma nedenlerini, seçilmesi ve atanması halinde hayata geçirmeyi planladığı yönetim anlayışını ve İnönü Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde akademik kalitesinin yükseltilmesi yolunda yapacaklarını anlattı.

  İşbaşına gelmeleri halinde, hedeflenen yeniden yapılanmanın, tekçi bir yaklaşımla değil, üniversiteyi oluşturan bileşenlerin ortak aklı ile gerçekleştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Cafer Özkul, İnönü Üniversitesi’nin, tıp bilimleri, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler ekseninde aşamalı olarak ‘mükemmeliyet merkezi’ olması gerektiğini ifade etti.

  Haberin detayları için: http://malatyahaber.com/haber/baskalarini-model-almaya-ihtiyacim-yok/

 • image

  Dünyaca ünlü üç bilim insanından kariyer tüyoları

  Başarı; emek ve çaba gerektiriyor. Tabii doğru bir kariyer planı da. Bugün bu kariyer planını iyi yapıp, dünyanın sayılı üniversitelerinde başarılı işlere imza atan üç akademisyenin önerilerini sizlerle paylaşacağım.

  Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner. Yaptığı biyomedikal çalışmalarla tüm dünyada adından söz ettiren Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utkan Demirci ve lise döneminde Etibank’tan aldığı bursla Fransa’ya, hiç Fransızca bilmeden giden Ordinaryüs Prof. Dr. Cafer Özkul’u anlatacağım.

  Dünyada kanser araştırmaları konusunda önde gelen biyomedikal mühendislerden biri. Araştırmaları bilim dünyasında çığır açıyor. Türkiye’de ilk ve orta eğitiminin ardından İTÜ’den mezun olduktan sonra ABD’de mikro ve nano teknolojiden yararlanarak biyomedikal mühendislikteki buluşlarıyla tanındı. Araştırmalarıyla kanser, yanık ve travmalar ile zarar gören hücrelerin tedavisinde önemli katkıları var.

  Haberin detayları için: http://www.hurriyet.com.tr/dunyaca-unlu-uc-bilim-insanindan-kariyer-tuyolari-40119533

TV Haberleri

 • Gündem Özel Cafer Özkul

 • Gündem Özel Cafer Özkul

  Türkiye'de başlayıp yurtdışında gerçeğe dönüşen bilim insanlarının başarı hikayeleri, yurtdışında ses getiren projelere attıkları imzalar, bugün başlayan ''Türkiye'nin bilim öncüleri'' haber dizisinde olacak. CNN TÜRK muhabiri Pınar Çıtak'ın hazırladığı, kameraman Selim Türk ve Onur Özel'in görüntülediği haber dizisinin ilk bölümünde, Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul'un Malatya'da başlayan, Fransa'da Roune Üniversitesi Rektörlüğü'ne uzanan hikayesi ekrana geldi.

 • Gündem Siyaset Cafer Özkul

  Türkiye'de başlayıp yurtdışında gerçeğe dönüşen bilim insanlarının başarı hikayeleri, yurtdışında ses getiren projelere attıkları imzalar, bugün başlayan ''Türkiye'nin bilim öncüleri'' haber dizisinde olacak. CNN TÜRK muhabiri Pınar Çıtak'ın hazırladığı, kameraman Selim Türk ve Onur Özel'in görüntülediği haber dizisinin ilk bölümünde, Ord. Prof. Dr. Cafer Özkul'un Malatya'da başlayan, Fransa'da Roune Üniversitesi Rektörlüğü'ne uzanan hikayesi ekrana geldi.